خانه‌ی ادبیات پیشروی ایران
مرور برچسب

پرسمان دانش و روشنفکری

پیر بوردیو؛ پرسمان دانش و روشنفکری

   در این نوشتار اندیشه‌ی یکی از فلاسفه‌ی قرن بیستم فرانسه پیربوردیو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همان طور که خواهد آمد بوردیو تاملات فراوانی در حوزه‌های مختلف جامعه‌شناسی ، فلسفه و انسان‌شناسی داشته است که بخش‌هایی از آن‌ها در این مجال…
ادامه مطلب ...