خانه‌ی ادبیات پیشروی ایران
Behnaz Salehi

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

بهناز صالحی دانش آموخته دکترای زبان و ادبیات فارسی است و از سال ۱۳۸۴ به عنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه ادبی خوانش مشغول فعالیت بوده است. تخصص وی ادبیات معاصر ایران و جهان است. علاوه بر فعالیت در زمینه ژورنالیسم ادبی، در سالهای اخیر در کنار تدریس در محیط‌های آکادمیک و دانشگاهی، ده ها کلاس و کارگاه آزاد با موضوع ادبیات معاصر نیز برگزار کرده است