خانه‌ی ادبیات پیشروی ایران

فصلنامه‌ی ادبی خوانش از اسفند ماه سال ۱۳۸۴ با هدف فراهم آوردن فضایی برای عرضه‌ی دیدگاه‌ها، نظریه‌ها و تئوری‌های نو در حوزه‌ی ادبیات (داستان، شعر، نقد ادبی، فلسفه و جامعه‌شناسی ادبیات) شروع به فعالیت کرده است.

با توجه به اهداف ذکر شده، تاکید بر چاپ مقالاتی است که در گسترش تفکر انتقادی و در زمینه‌های نقد ادبی و نظریه ادبی کارآمد در پژوهش‌های ادبیات فارسی است تا راه‌گشای پیوند نقد، نظریه‌های جهانی و ادبیات فارسی باشد.