خانه‌ی ادبیات پیشروی ایران
مرور رده

آرشیو

فصلنامه ادبی خوانش – شماره ۷

تند و تند، اين روزها اين‌گونه آغاز مي‌شوند. انگار كه در سرعتِ سرعت مستحيل شده‌ باشيم. انگار كه در سرعتِ سرعت مسخ شده باشيم. ديوانه‌وار با سرعتي برابر با سرعت نور مي‌خواهيم به جلو پيش‌روي كنيم. ديوانه‌وار و ديوانه‌وار مي‌نويسيم. زيرا كه بايد…
ادامه مطلب ...

فصلنامه ادبی خوانش – شماره ۵

وقتي سناريوي هميشگي طبيعت دوباره در تمام‌ترين زوايايش ظهور مي‌كند، در اين آغاز متناوب آيا هواي تازه‌اي را تجربه خواهيم كرد؟ خوانش اميد دارد تا شايد بتواند در شماره‌هاي آتي هواي تازه‌اي از ادبيات را تجربه كند.
ادامه مطلب ...

فصلنامه ادبی خوانش – شماره ۳ و ۴

 این مطالب زمانی نوشته می شود که تقریبا کارهای مربوط به صفحه‌آرایی در حال تمام شدن است بعد از آن همه مشکلات که البته از پیش‌شماره و شماره یک و دو کمتر بود ، اما این بار با مشکل دیگری مواجه بودیم آنهم تغییر ناگهانی محل نشریه بود که کارمان را…
ادامه مطلب ...

نشانه شناسی پساساختگرا: روش شناسی واسازی متن هنری

نشانه شناسي از آغاز با نظريه ساختگرايي همراه بوده است. از  اين رو، نشانه شناسي سوسور را زبانشناسي ساختگرا هم ناميده اند. نشانه شناسي بر اين فرض بنا مي‌شود كه گفتار فردي هميشه تنها در ارتباط با يك نظام زباني قابل تعريف و فهم است. هر نشانه…
ادامه مطلب ...