خانه‌ی ادبیات پیشروی ایران

فصلنامه ادبی خوانش – شماره ۱۴

در این بی قاعدگی لحضات و من هایی که سر جایشان نیستند، گاهی باید دنیا را از پشت پرده تار اشک دید، وقتی که درد بر ما مستولی می شود چاره ای نیست جز تحمل، تحمل آستانه‌ی درد را کاهش می دهد وقتی کاری از دستت بر نمی آید و حرفی برای گفتن نداری چاره…
ادامه مطلب ...

فصلنامه ادبی خوانش – شماره ۷

تند و تند، اين روزها اين‌گونه آغاز مي‌شوند. انگار كه در سرعتِ سرعت مستحيل شده‌ باشيم. انگار كه در سرعتِ سرعت مسخ شده باشيم. ديوانه‌وار با سرعتي برابر با سرعت نور مي‌خواهيم به جلو پيش‌روي كنيم. ديوانه‌وار و ديوانه‌وار مي‌نويسيم. زيرا كه بايد…
ادامه مطلب ...