خانه‌ی ادبیات پیشروی ایران

فصلنامه ادبی خوانش – شماره ۵

وقتي سناريوي هميشگي طبيعت دوباره در تمام‌ترين زوايايش ظهور مي‌كند، در اين آغاز متناوب آيا هواي تازه‌اي را تجربه خواهيم كرد؟ خوانش اميد دارد تا شايد بتواند در شماره‌هاي آتي هواي تازه‌اي از ادبيات را تجربه كند.
ادامه مطلب ...

فصلنامه ادبی خوانش – شماره ۳ و ۴

 این مطالب زمانی نوشته می شود که تقریبا کارهای مربوط به صفحه‌آرایی در حال تمام شدن است بعد از آن همه مشکلات که البته از پیش‌شماره و شماره یک و دو کمتر بود ، اما این بار با مشکل دیگری مواجه بودیم آنهم تغییر ناگهانی محل نشریه بود که کارمان را…
ادامه مطلب ...

داستان‌های بیژن نجدی از منظر زبان‌شناسی

در سال‌های اخیر تمامی‌ حوزه‌هایی که با بیان هنری سر وکار دارند. بر هم تاثیر گذاشته‌اند و شیوه‌ها و قواعد بیانی خاص خود را به دیگر شاخه‌های هنری ارزانی داشته‌اند. به عنوان مثال تکنیک‌های بیان سینمایی بر آثار داستانی نوشتاری تاثیرگذار بوده…
ادامه مطلب ...