خانه‌ی ادبیات پیشروی ایران
مرور برچسب

ابولفضل حسینی

جریان‌شناسی نظریه بحران از درون بحران نظریه

 در ژرفِ اين نوشته اگر ميلي برايِ چينشِ اجزا و فرو كاستنِ آهنگِ آن به نفعِ لحن و نقشي پرسشي وجود داشته باشد ، بايد از آن سر باز زد و آهنگِ نوشته  را برافراشت تا نقشي اخباري پيدا كند. آن‌چه در اين‌جا محل بحث است، تحليلي ادبي-جامعه‌شناختي…
ادامه مطلب ...