خانه‌ی ادبیات پیشروی ایران
مرور برچسب

بهزاد خواجات

اجرا

گوش که کنید سازها هم به هوا گوش می دهند شعله در گام هفتم خود خیس است واستخوانی که با پیر شدن اجرا می‌شود اجرا شده است . اما شما چه؟چیزی شنیدید؟ در حالی‌ که او شنبه را می‌داد برایش بمیرند ویکشنبه‌ها نوبت خودش بود نا امیدمان هم کرد…
ادامه مطلب ...