خانه‌ی ادبیات پیشروی ایران
مرور برچسب

رضا عامری

آسیب شناسی نقد ادبی معاصر ایران

 احیا، بازسازی و استمرار ادب و فرهنگ ملی اقتضا می‌کند که ما با زبان معاصر خود، ساخت‌ها و انواع و اشکالی بسازیم که قابلیت ادامه‌ی زندگی معاصر ما را داشته باشد ، و این فرق می‌کند با ترجمه متون  دنیای  متمدن  به زبان فارسی    کیمیا و خاک…
ادامه مطلب ...