خانه‌ی ادبیات پیشروی ایران
مرور برچسب

محمد حسن مرتجا

روایتی مستمر از جهانی مستمر

   دربحبوحه‌ی دهه‌ی60 که بحث مدرنیسم در ادبیات داغ بود. فقط چند نشریه مستقل وجود داشتند که شعراین دهه را تحت پوشش قرار می‌دادند. دو نفر از شاعران برآمده از دهه‌های پیش شاعران نسل جدید و نواندیش را همراهی می کردند و از آخرین نظریه‌های زبانی…
ادامه مطلب ...