خانه‌ی ادبیات پیشروی ایران
مرور برچسب

مهدی صمدانی

روایت علیه روایت

روایت از جایی آغاز شد، شاید از آن‌جا که فقط کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و راهی شد، در راهی که ما درآن خیره‌ایم. شاید همان‌جا، آن‌جایی که به صحرا شدند، عشق باریده بود و آمد و آمد تا اوج‌اش، که آن خطاط سه گونه خط نبشتی ... حالا ما هستیم و…
ادامه مطلب ...