خانه‌ی ادبیات پیشروی ایران
مرور برچسب

bijan najdi

داستان‌های بیژن نجدی از منظر زبان‌شناسی

در سال‌های اخیر تمامی‌ حوزه‌هایی که با بیان هنری سر وکار دارند. بر هم تاثیر گذاشته‌اند و شیوه‌ها و قواعد بیانی خاص خود را به دیگر شاخه‌های هنری ارزانی داشته‌اند. به عنوان مثال تکنیک‌های بیان سینمایی بر آثار داستانی نوشتاری تاثیرگذار بوده…
ادامه مطلب ...