خانه‌ی ادبیات پیشروی ایران

اجرا

بهزاد خواجات

0

گوش که کنید

سازها هم به هوا گوش می دهند

شعله در گام هفتم خود خیس است

واستخوانی که با پیر شدن اجرا می‌شود

اجرا شده است .

اما شما چه؟چیزی شنیدید؟

در حالی‌ که او

شنبه را می‌داد برایش بمیرند

ویکشنبه‌ها نوبت خودش بود

نا امیدمان هم کرد

و در فرمول مردن

بابونه را هم داخل نکرد .

اما این واقعه مریی نیست !

نی گشت ِ یک روح

در فواصل کن- فیکون

و گوش دادن غنچه‌ها  به حرف خدا :

   زرد و نارنجی و سرخ …

(هوش‌ان را دو دستی بچسبید!)

تا این‌که سرانجام ،عالی‌جناب پاپ

یک آدم از زیر شنل درآورد

وگفت:

محرمانه آوردمش به این هزاره

و گفت:گرگ‌های عزیزم!

در بالای صلیب،آن روز

تنها بیست و یک گرم از وزن مرد کم شد

و گفت:جوهر نا مرئی نوشته

در تمام دریاها و سیاره‌ها نوشته

که نام شما در ساعت بیست و پنج

اورشلیم است…

و شما گوش نکردید

من هم چیزی نگفتم

اما در مکاشفات حنا

تر و تاز گیرنده‌های ابلیس صورتی

و گذشتن خرِ تیزی از باسلیق ِشما

که شنیده اگر بودید،او می گفت :

کجا بودن شما را خودی کرده اند نی‌ها

و می خواهند بسوزند،تمام شوند

و گفته بود:

جنین ِ داخل خویش‌اید

و مو سفید کرده اید

(در عمق و در سطح)

آن چنان‌که بر آخرین پله

روح، درخود غلظت می‌رفت

و پله‌های قبلی

هی نان و شراب می‌شدند

و هی بخشوده می‌شد یهودا

اما سرانجام گفته بود:آمین!

از هوا می‌شنید و اجرا داشت

تا شما بشنوید:آمین!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.