خانه‌ی ادبیات پیشروی ایران
مرور برچسب

رضا زنگی آبادی

گاو و گاوخونی یا اقتباس‌های حواس پرت کن

     هنگام نمايش فيلم پري كتاب فراني وزويي را  نخوانده  بودم و از تماشاي فيلم لذت برده بودم . اما گمان نمي‌كردم تماشاي فيلم بعدها تبديل به مانعي براي خواندن داستان اصلي بشود. بطوري‌ كه خواندن فراني و زويي برايم تبديل به امري دشوار و تقريبا…
ادامه مطلب ...