خانه‌ی ادبیات پیشروی ایران

فصلنامه ادبی خوانش – شماره ۶

یادداشت سردبیر

0

در این شماره  با مطالبی درباره مرحوم سعید موحدی صاحب کتاب “شوقات” و محقق ادبیات عامه، به قلم رضا زنگی آبادی و تحت عنوان “سعید موحدی، روایتی ناتمام” آغاز شده است.

“غیبت آگورا و مدرنیته معیوب” از عبدالله کیخسروی در بخش اندیشه خوانی آمده است. در بخشی از این مقاله آمده است: در مدرنیته معیوب ظاهرا هستی دارای غنا و فراوانی است اما فقر ارتباطی بیداد می کند. مدرنیته معیوب تک صداست. در اینجا پیش از اینکه دهان برای گفتن وجود داشته باشد گوش برای شنیدن یافت می شود. در مدرنیته معیوب، جریان اطلاعات یکسویه است و آدم ها آدم وارند.
در بخش داستان خوانی مجله، چهار داستان “بوق آزاد” از پرستو آزادی ابد، “هاروت و ماروت” از ناتاشا امیری، “مهم نیست عزیزم” از مهرک زیادلو و “باخت” از شیرین فوتوگرافی به چاپ رسیده است.

“رودخانه تمبی” نقد مجموعه داستان “هتل مارکوپولو” (خسرو دوامی)، “انکار حضور دیگران” تاملی در رمان “کیفر آتش” (الیاس کانتی) و “ناگهان امشب” نگاهی به داستان کوتاه “در مهتاب پس از باران” نوشته محمدرحیم اخوت از مطالب بخش نقد داستان هستند.

“ابرمتن”، “دیدن ناجدی آن چیزها”، “ابرمتن هزارتوی هزاره سوم”، “غیاب قلم” و “متن حاشیه ای یا حاشیه متن” در بخش مقاله خوانی و اشعاری از حمید احمدی، رزا جمالی، رضا شنطیا، حسین ایمانیان، مزدک پنجه ای، زینب حسن پور و… هم در بخش شعرخوانی گرد آمده است.

نقد شعر، برگردان خوانی، کودک و کتابخوانی از دیگر بخش های شماره جدید فصلنامه “خوانش” هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.